Podujatia

Súčasťou našej práce na riešení projektu AMESH je organizovanie rôznych druhov vedeckých podujatí, na ktorých členovia riešiteľského kolektívu prezentujú aktuálne výsledky práce na projekte. K týmto podujatiam patria:

  • pravidelné výročné konferencie (od roku 2016) s účasťou predstaviteľov všetkých skúmaných disciplín;
  • pravidelné štvrťročné workshopy (od októbra 2014) s účasťou predstaviteľov jednotlivých skúmaných vedných odborov;
  • Večery o metodológii vied (od októbra 2013) na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Uskutočnené podujatia v roku 2017

Apríl

Reasoning and Analytic Methods 2017

27. – 28. 4. 2017
Call for Abstracts
Program and Book of Abstracts

Uskutočnené podujatia v roku 2016

November

Method, Evidence and Archaeology 2016

24. 11. 2016, 10:00, Š324
Call for AbstractsProgramSpráva a fotografie

Jún

5. Workshop o metodológii vied: „Analytické metódy v sociálnych vedách“

2. 6. 2015, dr. Maurycy Zajęcki, doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD. a Mgr. Juraj Halas, PhD.

Január

Logika, argumentácia a evidencia

21. 1. 2016, Mgr. Lukáš Bielik, PhD.
Diskusný klub teoretickej archeológie FiF UK

Uskutočnené podujatia v roku 2015

December

4. Workshop o metodológii vied: „Analytické metódy v práve“

3. 12. 2015, doc. JUDr. Ján Cuper, CSc., JUDr. Branislav Fábry, CSc., prof. PhDr. František Gahér, CSc.
Správa a fotografie

September

3. Workshop o metodológii vied: „Analytické metódy vo filozofii“

10. 9. 2015, PhDr. Vladimír Marko, PhD., Mgr. Miloš Kosterec, PhD., prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., Mgr. Lukáš Bielik, PhD.
Správa a fotografie

Jún

Večer o metodológii vied: „Filozofia a metóda“

3. 6. 2015, doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. – Mgr. Róbert Maco, PhD.,
Správa a fotografie

Máj

Večer o metodológii vied: „Platnosť a účinnosť práva ako metodologický problém“

20. 5. 2015, JUDr. Branislav Fábry, PhD.
Správa a fotografie

Večer o metodológii vied: „História v zajatí matematiky – cesta k exaktnosti alebo špekuláciám?“

13. 5. 2015, prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
Správa a fotografie

Apríl

Večer o metodológii vied: „Jayzk – prostriedok vedeckej interpretácie“

22. 4. 2015, prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
Správa a fotografie

Marec

2. Workshop o metodológii vied: „Metódy filozofie“

25. 3. 2015, PhDr. Marek Picha, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
Správa a fotografie

Večer o metodológii vied: „Medicína založená na dôkazoch“

11. 3. 2015, doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, MPH, DrSc.
Správa a fotografie

Uskutočnené podujatia v roku 2014

December

Večer o metodológii vied: „Problémy vedeckej psychológie – niekoľko postrehov“

10. 12. 2014, doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
Správa a fotografie

Večer o metodológii vied: „Matematika v neoklasickej ekonomickej teórii“

3. 12. 2014, doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
Správa a fotografie

1. Workshop o metodológii vied

3. 12. 2014, Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., Mgr. Lukáš Bielik, PhD.
Správa a fotografie

Október

Večer o metodológii vied: „Súčasná analytická sociológia“

23. 10. 2014, prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD.
Správa a fotografie

Máj

Večer o metodológii vied: „Metodologické problémy etnografického výskumu“

14. 5. 2014, doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
Správa a fotografie

Apríl

Večer o metodológii vied: „Moderná a postmoderná archeológia (novopozitivizmus vs. hermeneutika)“

23. 4. 2014, prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.
Správa a fotografie

Večer o metodológii vied: „Mnohorozmernosť globálnej krízy: Výzva k obsahovej a metodologickej inovácii ekonomickej vedy“

16. 4. 2014, prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Správa, fotografie a prezentácia na stiahnutie

Večer o metodológii vied: „Veľmi prísna, málo platná: metodologické limity politológie“

9. 4. 2014, Pavol Baboš, M.Sc., PhD. – prof. PhDr. Darina Malová, CSc.
Správa, fotografie a prezentácia na stiahnutie

Marec

Večer o metodológii vied: „Ako sociologicky analyzovať“

26. 3. 2014, doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD.
Správa, fotografie a prezentácia na stiahnutie

Večer o metodológii vied: „Problémy metodológie informačnej vedy“

12. 3. 2014, prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Správa, fotografie a prezentácia na stiahnutie

Večer o metodológii vied: „Geometrické a algebraické metódy v teórii a analýze hudby“

5. 3. 2014, RNDr. Marek Žabka, PhD.
Správa, fotografie a prezentácia na stiahnutie

Uskutočnené podujatia v roku 2013

Október

Večer o metodológii vied „O analytických metódach vedy“

9. 10. 2013, Marián Zouhar – Lukáš Bielik
Správa, fotografie a prezentácie na stiahnutie