Správa z Večera o lingvistike

V stredu 22. apríla vystúpil na Večere o metodológii vied prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. z Katedry slovenského jazyka FiF UK. Prinášame niekoľko fotografií, prezentáciu na stiahnutie, ako aj podrobné resumé prednášky z pera pána profesora.

Materiály na stiahnutie