DSC01003

Správa z konferencie MEA

Vo štvrtok 24. 11. sa v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave konala konferencia „Method, Evidence and Archaeology“ venovaná metodologickým otázkam archeológie. V rámci práce na projekte AMESH ju zorganizovala Katedra logiky a metodológie vied FiF UK v spolupráci s Katedrou archeológie.

mea

Method, Evidence and Archaeology

Všetkých záujemcov o metodologické problémy historických disciplín pozývame na konferenciu o metódach a evidencii v archeológii. Bude sa konať vo štvrtok 24. 11. od 10:00 v miestnosti Š324 („Iuridicum“).

2016-06-02-workshop-5

Pozývame na piaty workshop

Vo štvrtok 2. júna sa uskutoční piaty Workshop o metodológii vied. Bude venovaný problematike analytických metód v empirických spoločenských disciplínach, najmä v sociológii. Naše pozvanie prijal dr. Maurycy Zajęcki z Inštitútu práva na Katedre teórie, filozofie a histórie práva (Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Varšava). Okrem neho vystúpia doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD. a Mgr. Juraj Halas, PhD. z riešiteľského kolektívu projektu AMESH.

DSC00020

Štvrtý workshop o metodológii vied

Tretieho decembra sa konal 4. workshop o metodológii vied, teda ďalšie zo série podujatí, ktorú organizuje Katedra logiky a metodológie vied FiF UK v rámci práce na projekte AMESH. Na workshope vystúpili doc. JUDr. Ján Cuper, CSc., JUDr. Branislav Fábry, CSc. a prof. PhDr. František Gahér, CSc.

2015-06-03-vecer-15

Posledný Večer bol venovaný filozofii

Sériu Večerov o metodológii vied, ktorá na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského prebiehala od októbra 2013, sme 3. júna 2015 uzavreli podujatím venovaným metodologickým problémom filozofie. Naše pozvanie prijali vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie, doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. a Mgr. Róbert Maco, PhD., ktorý takisto pôsobí na KFDF Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

IMG_9650

Správa z Večera o práve

Dvadsiateho mája 2015 sa konalo ďalšie z radu podujatí, ktoré Katedra logiky a metodológie vied organizuje v rámci práce na projekte „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“. Naše pozvanie vystúpiť na štrnástom Večeri o metodológii vied prijal JUDr. Branislav Fábry, PhD. z Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK v Bratislave. Jeho vystúpenie nieslo…

2015-06-03-vecer-15

Večery uzavrieme filozofiou

Posledný z Večerov o metodológii vied bude venovaný metodologickým otázkam filozofie. Naše pozvanie prijali: vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie, doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. a Mgr. Róbert Maco, PhD., ktorý rovnako pôsobí na KFDF Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Všetkých srdečne pozývame!

IMG_9615

Správa z Večera o histórii

Na predposledný Večer o metodológii vied prijal naše pozvanie prof. PhDr. Roman Holec, CSc. z Katedry slovenských dejín FiF UK. Vystúpil s prezentáciou nazvanou „História v zajatí matematiky – cesta k exaktnosti alebo špekuláciám?“.