Lukáš Bielik: Logika, argumentácia a evidencia

Všetkých záujemcov o metodológiu spoločensko-humanitných disciplín pozývame na prednášku dr. Lukáša Bielika s názvom „Logika, argumentácia a evidencia“.

Prednášku organizuje Diskusný klub teoretickej archeológie FiF UK – Sova. Uskutoční sa vo štvrtok 21. 1. 2016 od 15:30 v miestnosti G328 (budova Filozofickej fakulty, Gondova ulica).

Poster_Archeológia_Bielik