obalka-front-separat-2

Nová monografia o metóde

Predstavujeme tretiu z monografií, ktoré sa opierajú o výsledky práce na projekte AMESH. Trojica spoluautorov – Marián Zouhar, Lukáš Bielik a Miloš Kosterec – napísala knihu, ktorá sa z formálneho hľadiska zaoberá problematikou metód, a to najmä vedeckých.

sl-obalka-final-separat-1

Dve nové publikácie

Predstavujeme dve nové rozsiahlejšie publikácie, ktoré vznikli počas práce na projekte: Slovník metodologických pojmov a monografiu Abstrakcia a idealizácia. Obe sú k dispozícii zadarmo v PDF!

metoda

Model metódy

V intuitívnom a všeobecnom zmysle možno metódu považovať za sústavu inštrukcií, ktorých vykonanie umožní aktérovi dosiahnuť určitý cieľ. V užšom zmysle možno metódu chápať ako spôsob riešenia nejakého (napríklad vedeckého) problému. V tomto článku ponúkame jeden model metódy, ktorého primárnym cieľom je zachytiť niektoré vlastnosti inštrukcií a vzťahy medzi inštrukciami.