award

AMESH medzi ocenenými

Projekt „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“, ktorý sa s podporou APVV realizoval na Katedre logiky a metodológie vied v rokoch 2013 – 2017, získal od Rady APVV pre humanitné vedy hodnotenie „vynikajúca úroveň“.

obalka-front-separat-2

Nová monografia o metóde

Predstavujeme tretiu z monografií, ktoré sa opierajú o výsledky práce na projekte AMESH. Trojica spoluautorov – Marián Zouhar, Lukáš Bielik a Miloš Kosterec – napísala knihu, ktorá sa z formálneho hľadiska zaoberá problematikou metód, a to najmä vedeckých.

sl-obalka-final-separat-1

Dve nové publikácie

Predstavujeme dve nové rozsiahlejšie publikácie, ktoré vznikli počas práce na projekte: Slovník metodologických pojmov a monografiu Abstrakcia a idealizácia. Obe sú k dispozícii zadarmo v PDF!

DSC01003

Správa z konferencie MEA

Vo štvrtok 24. 11. sa v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave konala konferencia „Method, Evidence and Archaeology“ venovaná metodologickým otázkam archeológie. V rámci práce na projekte AMESH ju zorganizovala Katedra logiky a metodológie vied FiF UK v spolupráci s Katedrou archeológie.

mea

Method, Evidence and Archaeology

Všetkých záujemcov o metodologické problémy historických disciplín pozývame na konferenciu o metódach a evidencii v archeológii. Bude sa konať vo štvrtok 24. 11. od 10:00 v miestnosti Š324 („Iuridicum“).

2016-06-02-workshop-5

Pozývame na piaty workshop

Vo štvrtok 2. júna sa uskutoční piaty Workshop o metodológii vied. Bude venovaný problematike analytických metód v empirických spoločenských disciplínach, najmä v sociológii. Naše pozvanie prijal dr. Maurycy Zajęcki z Inštitútu práva na Katedre teórie, filozofie a histórie práva (Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Varšava). Okrem neho vystúpia doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD. a Mgr. Juraj Halas, PhD. z riešiteľského kolektívu projektu AMESH.

DSC00020

Štvrtý workshop o metodológii vied

Tretieho decembra sa konal 4. workshop o metodológii vied, teda ďalšie zo série podujatí, ktorú organizuje Katedra logiky a metodológie vied FiF UK v rámci práce na projekte AMESH. Na workshope vystúpili doc. JUDr. Ján Cuper, CSc., JUDr. Branislav Fábry, CSc. a prof. PhDr. František Gahér, CSc.