Večery uzavrieme filozofiou

Posledný z Večerov o metodológii vied bude venovaný metodologickým otázkam filozofie. Naše pozvanie prijali: vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie, doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. a Mgr. Róbert Maco, PhD., ktorý rovnako pôsobí na KFDF Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Všetkých srdečne pozývame!

Večer sa uskutoční v stredu 3. júna od 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6.

2015-06-03-vecer-15