Nová monografia: Metóda, problém a úloha

Predstavujeme ďalšiu projektovú publikáciu, ktorá vyšla v roku 2016: monografiu Metóda, problém a úloha, ktorej autormi sú František Gahér a Vladimír Marko.

markoFrantišek Gahér, Vladimír Marko
Metóda, problém a úloha
Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava 2016
Rozsah: 190 strán (A5)
ISBN 978-80-223-4242-1

Monografia Metóda, problém a úloha si kladie za cieľ explikovať pojem metóda a ukázať, akú úlohu hrajú metódy pri dosahovaní nového poznania. Cesta k tomuto cieľu je rozdelená na niekoľko častí. V prvej kapitole sa autori zaoberajú vymedzením významu termínu „problém“ a súvisiacich výrazov („problémová situácia“, „problémový úsek“, „problémový priestor“). Druhá kapitola podobne pristupuje k termínu „úloha“. Tretia a štvrtá kapitola sú venované metóde. Autori tu najprv na všeobecnej úrovni charakterizujú pojem metódy, a skúmajú jeho vzťah k pojmom ako problém, úloha či inštrukcia. Potom pristupujú k riešeniu špeciálnej otázky, či metódy možno považovať za druh procedúr. Táto otázka zároveň vedie k odlíšeniu analytických a empirických metód. Okrem štyroch kapitol obsahuje monografia stručný úvod a záverečné zhrnutie výsledkov skúmania.

Stiahnuť PDF (Metóda, problém a úloha)