AMESH medzi ocenenými

Projekt „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“, ktorý sa s podporou APVV realizoval na Katedre logiky a metodológie vied v rokoch 2013 – 2017, získal od Rady APVV pre humanitné vedy hodnotenie „vynikajúca úroveň“.

Zo stanoviska odborovej rady (18. 4. 2018):

Počet publikačných výstupov ako po kvantitatívnej tak aj kvalitatívnej stránke výrazne prekročil pôvodne plánované počty, hoci už tie boli značne ambiciózne. […] Už len tieto čísla svedčia o vysoko nadpriemernej úrovni vedeckých výstupov projektu, ktoré sú mimoriadne nielen v rámci APVV projektov v kategórii humanitných vied. […] Výsledky projektu sú veľmi cenným a veľmi potrebným prínosom pre vedeckovýskumnú prax v spoločensko-humanitných disciplínach predovšetkým na Slovensku [...].

Pozrite si naše publikácie.

Projekt AMESH sa uzavrel v roku 2017, no v rokoch 2018 a 2019 medzi publikačné výstupy ešte pribudnú štúdie venované napr. metóde abstrakcie či typológiám.

Väčšina členov riešiteľského kolektívu pokračuje v novom projekte APVV, „Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie argumentov“ (ARENA, APVV-17-0057), ktorého zodpovedným riešiteľom je prof. PhDr. František Gahér, PhD. Nový projekt sa začne 1. 8. 2018 a potrvá štyri roky.