Pozývame na piaty workshop

2016-06-02-workshop-5
Vo štvrtok 2. júna sa uskutoční piaty Workshop o metodológii vied. Bude venovaný problematike analytických metód v empirických spoločenských disciplínach, najmä v sociológii. Naše pozvanie prijal dr. Maurycy Zajęcki z Inštitútu práva na Katedre teórie, filozofie a histórie práva (Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Varšava). Okrem neho vystúpia doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD.Mgr. Juraj Halas, PhD. z riešiteľského kolektívu projektu AMESH.

Workshop sa koná od 10:00 v miestnosti G140 v budove FiF UK na Gondovej ulici v Bratislave. Všetkých srdečne pozývame!

Program

10:00 – 10:05 Otvorenie workshopu
10:05 – 10:50 „The Past, Present, and Future of
the Poznań School of Methodology“

dr. Maurycy Zajęcki
10:50 – 11:00 Prestávka
11:00 – 11:45 „Causal Analytic Methods in Sociology:
The Case of Durkheim’s Le Suicide

doc. PhDr. Igor Hanzel, PhD.
11:45 – 11:55 Prestávka
12:00 – 12:45 „A Note on the Use of ‘Induction’ and ‘Deduction’
in Sociological Methodology

Mgr. Juraj Halas, PhD.
12:45 – 12:50 Záver workshopu