Tri pozvánky na marec a apríl

Katedra logiky a metodológie vied Vás srdečne pozýva na trojicu Večerov o metodológii vied, ktoré sa uskutočnia v marci a v apríli 2014. Podujatia, ktoré sme naplánovali v rámci riešenia projektu APVV-0149-12, sa budú konať vždy v stredu od 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6.


26. marca 2014


doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. (Katedra sociológie FiF UK)

„Ako sociologicky analyzovať?“


16. apríla 2014


prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
(Ekonomický ústav SAV)

„Mnohorozmernosť globálnej krízy: Výzva k obsahovej a metodologickej inovácii ekonomickej vedy“


23. apríla 2014


prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.
(Katedra archeológie FiF UK)

„Moderná a postmoderná archeológia (novopozitivizmus vs. hermeneutika)“


Všetkých záujemcov o metodologické problémy spoločenských a humanitných vied srdečne pozývame!

One thought on “Tri pozvánky na marec a apríl

  1. Pingback: Z Večera o ekonómii | AMESH

Comments are closed.