Ďalšie pozvanie na aprílový Večer

Už dva týždne po vystúpení doc. PhDr. Gabriely Lubelcovej, PhD. z Katedry sociológie sa uskutoční ďalší z Večerov o metodológii vied, ktorému sme pripísali označenie 4a.

Naše pozvanie prijali Pavol Baboš, M.Sc., PhD.prof. PhDr. Darina Malová, CSc. z Katedry politológie. Vystúpia s prezentáciou s názvom „Veľmi prísna, málo platná: metodologické limity politológie“.


9. apríla 2014


Pavol Baboš, M.Sc., PhD.
prof. PhDr. Darina Malová, CSc.
(Katedra politológie FiF UK)

„Veľmi prísna, málo platná:
metodologické limity politológie“


Večery o metodológii vied sú sériou podujatí, ktoré Katedra logiky a metodológie vied pripravila v rámci riešenia projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (APVV-0149-12). Prečítajte si viac o projekte.

One thought on “Ďalšie pozvanie na aprílový Večer

  1. Pingback: Správa z Večera s doc. Lubelcovou | AMESH

Comments are closed.