Metodologicky o jazyku

Všetkých záujemcov o problematiku metodológie spoločenských vied a humanitných disciplín pozývame na ďalší z Večerov o metodológii vied. V stredu 22. apríla vystúpi prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc..

2015-04-22-vecer-12Prof. Žigo z Katedry slovenského jazyka FiF UK vystúpi s prezentáciou s názvom „Jazyk – prostriedok vedeckej interpretácie“.

Večer sa uskutoční v obvyklom čase a na obvyklom mieste: od 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6.