Workshop o metódach filozofie

2015-03-25-workshop-2V stredu 25. marca 2015 sa uskutoční 2. workshop o metodológii vied, tentoraz venovaný metodológii filozofie. Naše pozvanie prijali PhDr. Marek Picha, PhD. (Katedra filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne) a doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK).

Workshop sa bude konať v miestnosti G236 v budove Filozofickej fakulty, a to v čase od 12:30 do 15:30. Všetkých srdečne pozývame!

Program

12:30 – 12:35 Otvorenie workshopu
12:35 – 13:55 „Myšlenkové experimenty ve filosofii“
PhDr. Marek Picha, PhD.
13:55 – 14:00 Prestávka
14:00 – 15:20 „Filozofia a metóda“
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.
15:20 – 15:30 Záver workshopu