V roku 2015 začíname medicínou

Séria podujatí, nazvaných Večery o metodológii vied, bude pokračovať aj v letnom semestri akademického roka 2014/2015. V najbližšom období plánujeme zorganizovať Večery venované metodologickým problémom slovenskej jazykovedy, práva a filozofie. Už 11. marca sa bude konať Večer zameraný na problémy výskumu v medicínskych vedách. Naše pozvanie prijal doc. Peter Celec z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK.

Témou vystúpenia doc. Celeca bude „Medicína založená na dôkazoch“. Večer sa uskutoční v stredu, 11. 3. 2015 od 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6. Všetkých záujemcov o vedecký výskum a metodológiu vied srdečne pozývame!

O výskume na Ústave molekulárnej biomedicíny

2015-03-11-vecer-11„Dominantnou témou je účinok testosterónu na mozog, ktorý sledujeme u ľudí i u experimentálnych zvierat vo vzťahu k fyziologickému vývoju kognitívnych schopností, endokrinných cyklov, ale aj k intelektovému nadaniu, resp. k patogenéze autizmu. V experimentoch sledujeme najmä molekulárny mechanizmus účinku testosterónu a genetické polymorfizmy ako modulátory účinku testosterónu.“ (prečítajte si viac)