Matematika v ekonómii

Ďalší z Večerov o metodológii vied bude venovaný aplikáciám matematiky v neoklasickej ekonómii. Naše pozvanie prijal doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. z Oddelenia ekonomických a finančných modelov, ktoré je súčasťou Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky na FMFI UK v Bratislave.

2014-12-03-vecer-9Týmto Večerom sa zároveň vraciame k tradičnému stredajšiemu termínu: zídeme sa v stredu 3. decembra o 18:00 v miestnosti S-2 v budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námesti č. 6. Doc. Boďa prednesie prednášku s názvom „Matematika v neoklasickej ekonomickej teórii“, ktorá pokryje nasledujúce okruhy:

  1. Ako ekonómovia používajú matematiku?
  2. Krátka história matematizácie ekonómie
  3. Cena za matematizáciu ekonómie

Všetkých srdečne pozývame!

Zároveň dávame do pozornosti, že v ten istý deň, teda 3. 12., sa v čase 12:30 – 15:30 koná na pôde Filozofickej fakulty metodologický workshop venovaný problematike všeobecnej metodológie vied.

One thought on “Matematika v ekonómii

  1. Pingback: Metodologický workshop (3. 12.) | AMESH

Comments are closed.