Metodologický workshop (3. 12.)

V decembri 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave uskutoční prvý z metodologických workshopov, ktoré organizuje Katedra logiky a metodológie vied v rámci práce na projekte AMESH. Tentoraz bude venovaný všeobecno-metodologickej problematike; nasledovať budú workshopy k vybraným spoločensko-humanitným disciplínam.

V stredu 3. 12. vás tiež srdečne pozývame na Večer o metodológii vied venovaný úlohe matematiky v neoklasickej ekonómii.

Prvý workshop sa uskutoční 3. 12. 2014 v čase 12:30 – 15:30 v miestnosti G236 v budove Univerzity Komenského na Gondovej ulici č. 2. Naše pozvanie prijali Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, PhD. (Katedra filozofie Filozofickej fakulty MU v Brne) a Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. (Katedra filozofie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku). Z členov nášho riešiteľského kolektívu vystúpi Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

2014-12-03-workshop-1

One thought on “Metodologický workshop (3. 12.)

  1. Pingback: Matematika v ekonómii | AMESH

Comments are closed.