Tretí Večer: informačná veda

Na druhý Večer o metodológii vied bezprostredne nadviažeme tretím. Naše pozvanie tentoraz prijala prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktorá vystúpi s prezentáciou s názvom „Vybrané problémy metodológie výskumu v informačnej vede“.

Večer o metodológii sa – ako sa už stalo zvykom – bude konať v stredu (12. marca) o 18:00 v miestnosti S-2 v budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí.

Všetkých srdečne pozývame!

One thought on “Tretí Večer: informačná veda

  1. Pingback: Aký bol druhý Večer o metodológii vied? | AMESH

Comments are closed.