Večery o metodológii vied pokračujú

Už o pár dní sa uskutoční ďalšie zo série podujatí, organizovaných Katedrou logiky a metodológie vied v rámci riešenia projektu AMESH. S prezentáciou na tému „Geometrické a algebraické metódy v teórii a analýze hudby“ tentoraz vystúpi RNDr. Marek Žabka, PhD., člen Katedry hudobnej vedy a šéfredaktor vedeckého časopisu Journal of Mathematics and Music.

Zatiaľ druhý z Večerov o metodológii vied sa bude konať v stredu 5. 3. 2014 od 18:00 v miestnosti S-2 v budove Právnickej fakulty Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6. Všetkých srdečne pozývame!

One thought on “Večery o metodológii vied pokračujú

  1. Pingback: Tretí Večer: informačná veda | AMESH

Comments are closed.