14. 5. bude ďalší z Večerov

Po dvojtýždňovej prestávke sa v stredu 14. mája 2014 uskutoční ďalší, v poradí už ôsmy Večer o metodológii vied. Naše pozvanie prijala doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. z Katedry etnológie a muzeológie. Prednesie prezentáciu s názvom „Metodologické problémy etnografického výskumu“.

Všetkých záujemcov o metodológiu spoločenských vied a humanitných disciplín srdečne pozývame!


14. mája 2014


doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.
(Katedra etnológie a muzeológie FiF UK)

„Metodologické problémy etnografického výskumu“


Večery o metodológii vied sú sériou podujatí, ktoré Katedra logiky a metodológie vied pripravila v rámci riešenia projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (APVV-0149-12). Prečítajte si viac o projekte.